Alcaldessa

Marta Felip (PDeCAT)

Alcaldia Presidència, Gabinet d’Alcaldia i Relacions Institucionals, Hisenda, Urbanisme, arquitectura i espai públic, Rehabilitació i patrimoni històric, Cultura, Educació, Promoció Econòmica, Turisme, Comunicació corporativa i digital i Secretaria i Intervenció.

Sóc filla de Figueres, on vaig néixer el 25 de novembre de 1972. Vaig començar els estudis universitaris d’Història a Girona el 1991, on vaig acabar el primer Cicle i el 1993 vaig iniciar els de Ciències Polítiques i Sociologia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on em vaig llicenciar el 1996, on he cursat també diversos postgraus en Dret local, Dret urbanístic i Urbanisme i el Màster en Direcció pública, Executive Màster un public administration 2012-2014 a l’ Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses.

Professionalment, després de superar les oposicions corresponents, vaig accedir al Cos de Secretaris d’Administració local amb habilitació de caràcter estatal l’any 2001. Com a funcionària de carrera, he treballat de Secretària-interventora de l’Ajuntament de Portbou (2001-2003), Secretària-interventora de l’Ajuntament de Llers (2003-2004), Secretària general de l’Ajuntament d’Olot (2004-2007), Secretària general de l’Ajuntament de Vic (2008-2009) i Secretària general de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (2009-2011). Tota aquesta experiència m’ha ajudat a obtenir un coneixement profund i exhaustiu de l’administració, cosa que m’ha resultat molt útil en la meva vessant política i m’ha donat una visió transversal i rigorosa de la realitat local i nacional.

Paral·lelament a aquesta tasca, he estat també professora associada del Departament de Dret públic de la Universitat de Girona, dins el Grau de Ciències Polítiques i he estat, a més, Presidenta de la Junta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració local de la província de Girona de 2007 a 2011.

La meva entrada en política, el juny del 2011, em va dur a ser 1a tinent d’Alcalde i Regidora de l’Àrea d’Organització, persones i recursos humans de l’Ajuntament de Figueres, Diputada de la Diputació de Girona i Vicepresidenta delegada de la Xarxa local de tributs de la Diputació de Girona. Posteriorment, el gener de 2013, assumeixo el càrrec d’Alcaldessa de Figueres, càrrec del que tinc l'honor d'haver-ne estat reelegida el juny de 2015.

Des del juliol de 2015 també sòc Diputada provincial de la Diputació de Girona, Vicepresidenta del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, i Patrona de la Fundació Universitària Balmes.

Contacte:

alcaldia@figueres.org

972 032 223

www.martafelip.cat

www.twitter.com/martafelip

https://ca-es.facebook.com/MartaFelipTorres

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.