• Home/
  • Ajuntament/
  • Oferta pública

Oferta pública

 

IMPORTANT PER A TOTS ELS PROCESSOS SELECTIUS

Per a la participació en un procés selectiu, cal adjuntar el model d'instància específic que es pot descarregar des dels apartats següents.

Les instàncies es poden presentar:

  • De forma telemàtica mitjançant el portal de portal municipal (opció recomanada) o bé el portal de tramitació e-Tram
  • Presencialment a l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana (OMAC) o en altres administracions públiques.
  • Per correu certificat (presentat en sobre obert per ser segellat pel funcionari de correus abans de la seva certificació). En aquest últim cas, caldrà que es comuniqui per correu electrònic abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud a l'adreça: seleccionsrrhh@figueres.org


Possibles estats de cadascun dels processos selectius
:

  • OBERT: obert el termini de presentació d'instàncies per participar en el procés selectiu.
  • EN CURS: ja no es poden presentar noves sol·licituds; s'estan duent a terme les diferents fases del procés selectiu amb la participació de les persones inscrites.
  • TANCAT: el procés selectiu ja ha finalitzat.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.