Oferta pública

Agent de la Guàrdia Urbana - Interadministratiu

OBERT

Convocatòria d'una plaça d'agent de la Guàrdia Urbana per concurs interadministratiu

El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el DOGC.

Per acreditar que ets funcionari de carrera en la categoria d'agent de la Guàrdia Urbana, heu de sol·licitar en el vostre Ajuntament que us faci un certificat actualitzat, que no un certificat de serveis prestats, on consti el vostre nom, cognoms i DNI, que és funcionari de carrera en la categoria d'agent indicant la data inicial, i que en l'actualitat estàs en servei actiu.

Termini per presentar instàncies: del 12 juliol al 31 de juliol, ambdós inclosos. 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.