Oferta pública

Educadors/es socials

TANCAT

Convocatòria per a la provisió d'una borsa de treball d'educadors/es socials 

El termini de presentació d'instàncies del 31 de desembre de 2021 al 19 de gener de 2022, ambdós inclosos. 

La data de realització de les primeres proves de la fase d'oposició serà el proper 15 de març de 2022, a les 09.00h, al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer, ronda Sud, núm. 3 de Figueres. Les persones que no estiguin en possessió del certificat de suficència de català queden convocades en el mateix dia i lloc a les 08.00h. 

El termini per esmenar les sol·licituds presentades serà de 10 dies hàbils (15 de febrer al 28 de febrer, ambdós inclosos). 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.