Oferta pública

Grup A1 d'intervenció

OBERT

Convocatòria per a la cobertura provisional d'una plaça del grup A1 a l'àrea d'intervenció, pel sistema d'oposició. 

El termini per presentar instàncies és del 23 de juny al 8 de juliol, ambdós inclosos.

Per prendre part del procés selectiu, n'hi ha prou que els aspirants manifestin que compleixen tots els requisits exigits mitjançant la presentació de l'instància normalitzada i el certificat corresponent de català. 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.