Oferta pública

Grup de classificació A (subgrups A1 i A2)

PROCÈS NOU

Bases reguladores de la convocatòria per a la creació d'una borsa de treball per cobrir possibles vacants del grup de classificació A (subgrups A1 i A2)

 Anunci publicat al BOP el dia 8 de juny de 2021

Instància 

Termini presentació d'instàncies: del 9 al 18 de juny (ambdòs inclosos)

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.