Oferta pública

Subaltern: porter-ordenança

Estat del procés: TANCAT

Convocatòria per a la creació d'una borsa de treball de subaltern, enquadrades dintre de l'escala d'administració general, subescala subalterna, grup de titulació d'agrupacions professionals, per a la cobertura de possibles vacants que es puguin produir a la plantilla de l'ajuntament de figueres en llocs de treball de porters-ordenances

Termini de presentació d'instàncies des del dia 26 de febrer de 2021 fins el dia 11 de març (ambdòs inclosos)

Anunci aprovació provisional d'admesos/es i exclosos/es 

Anunci llistat definitiu d'admesos/es i exclosos/es. Atenció: la fase d'oposició serà  a les 11h

Anunci dels resultats de la fase d'oposició

Anunci dels resultats finals del procès

Anunci borsa de treball

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.