Oferta pública

Tècnic/a superior en biblioteca i documentació

Estat del procés: OBERT.

Convocatòria de la selecció per a la cobertura definitiva, per promoció interna i mitjançant el sistema de concurs oposició, d'una plaça de tècnic/a superior en biblioteca i documentació, grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla de personal funcionari de l'Ajuntament de Figueres

Termini de presentació d'instàncies del 3 al 22 de març (ambdòs inclosos).

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.