Plans, estudis i projectes urbanístics aprovats definitivament

Modificació del Projecte de reparcel·lació del PA 46 en l’àmbit del carrer Nord

La regidoria delegada del servei d’Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres, el dia 6 de setembre de 2021 va aprovar definitivament la modificació del Projecte de reparcel·lació del PA 46 en l’àmbit del carrer Nord.

Consulta a baix el document aprovat, i el Decret d'aprovació.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.