Projectes d'obres municipals ordinàries a exposició pública

Aprovació inicial del projecte "Adequació itinerari entre Pl. El·líptica i Pl. Escorxador"

L’alcaldia-Presidència, el dia 29 d’abril de 2019, va aprovar inicialment el projecte denominat "Adequació de l´itinerari de vianants entre la pl. El·líptica i la pl. de l´Escorxador. Fase 2. Vorera a la pl. El.líptica".

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.