Elements

Ajudes tècniques

L'Ajuntament de Figueres ofereix suport material a persones amb dependència (grues, llits articulats, cadires per la dutxa i bany...) amb l'objectiu d'assessorar-los i fer-los arribar ajuts en qualitat de préstec.

Cal valoració del / de la treballador/a social de referència.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.