• Home/
  • Elements/
  • Anunci d'aprovació inicial del Projecte de millora de l'itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. Rotonda Arquitecte Giralt

Elements

Anunci d'aprovació inicial del Projecte de millora de l'itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. Rotonda Arquitecte Giralt

El dia 11 de juny de 2018, per decret de l’Alcaldia-Presidència, es va aprovar inicialment el “Projecte de millora de l’itinerari de vianants al camí vell de Vilatenim. Rotonda Arquitecte Giralt”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

Consulta a baix el Decret d'aprovació, el projecte i l'anunci d'exposició pública.

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.