• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Figueres per a la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals

Elements

Aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU de Figueres per a la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals

El dia 4 d'agost el Ple municipal va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Figueres per a la remodelació de l’estació depuradora d’aigües residuals.

Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, que es comptarà des de l'endemà de la darrera publicació de l'anunci, que es farà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. A sota pots consultar l'anunci d'exposició, el certificat de l'acord d'aprovació i els documents aprovats.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.