• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial de la Modificació puntual número 45 del PGOU per admetre l'ús de càmping en el sòl no urbanitzable del Camping Pous

Elements

Aprovació inicial de la Modificació puntual número 45 del PGOU per admetre l'ús de càmping en el sòl no urbanitzable del Camping Pous

El dia 5 de maig de 2015 el Ple va aprovar inicialment aquesta modificació puntual número 45 del PGOU per admetre l'ús de càmping en el sòl no urbanitzable del Camping Pous

Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini de 45 dies hàbils, que es comptaran des de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. Aquí pots veure l'anunci d'informació pública

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.