• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de millora urbana del carrer Fossos, 17

Elements

Aprovació inicial del Pla especial urbanístic de millora urbana del carrer Fossos, 17

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 7 de setembre de 2015, va aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de l'equipament del c/ Fossos, 17

Se sotmet l'expedient administratiu i el document a informació pública pel termini d'un mes, que es comptarà des de l'endemà de la darrera publicació d'aquest anunci, que es farà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat. Aquí pots veure l'anunci d'informació pública.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.