• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial del projecte d'adequació de l’accessibilitat del carrer Blanch

Elements

Aprovació inicial del projecte d'adequació de l’accessibilitat del carrer Blanch

31/05/2018

El dia 28 de març de 2018, per decret de l’Alcaldia-Presidència, es va aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària denominat “Adequació de l’accessibilitat del carrer Blanch”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.