• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial del Projecte de millora del recinte de la part sud de la Plaça de l’Institut Ramon Muntaner

Elements

Aprovació inicial del Projecte de millora del recinte de la part sud de la Plaça de l’Institut Ramon Muntaner

El dia 7 de juny de 2018, pel Ple de l’Ajuntament, es va aprovar inicialment el “Projecte de millora del recinte de la part sud de la Plaça de l’Institut Ramon Muntaner”.

Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província. Si l’últim dia del termini indicat fos dissabte, aquest finalitzarà el dia hàbil següent.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.