• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial del Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica del CEIP Josep Pous i Pagès

Elements

Aprovació inicial del Projecte executiu per la millora de l’eficiència energètica del CEIP Josep Pous i Pagès

El dia 21 de març es va aprovar inicialment el projecte. Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província.

Consulta a baix el Decret d'aprovació, el projecte i l'anunci d'exposició pública.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.