• Home/
  • Elements/
  • Aprovació inicial Estatuts i Bases del PA 21 Rec Arnau

Elements

Aprovació inicial Estatuts i Bases del PA 21 Rec Arnau

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Figueres, en sessió del dia 1 d’agost de 2016, va aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’Actuació 21 Rec Arnau.

Se sotmet l'expedient a informació pública pel termini d'un mes, que es comptarà a partir de l'endemà del dia de publicació de l'anunci que conté el text íntegre dels Estatus i Bases al Butlletí Oficial de la Província. A sota pots consultar els estatuts i bases aprovats, l'anunci d'exposició i el certificat d'aprovació.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.