Elements

Auxiliars d'administració general

EN CURS

Convocatòria per a la provisió definitiva de tres places d'auxiliar d'administració general, per concurs-oposició lliure.

El termini per presentar les instàncies serà de 20 dies hàbils i s'obrirà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria al DOGC. 

Termini per presentar instàncies: del 23 de maig al 20 de juny, ambdós inclosos. 

Per prendre part del procés selectiu, n'hi ha prou que els aspirants manifestin que compleixen tots els requisits exigits mitjançant la presentació de l'instància normalitzada i el certificat corresponent de català.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.