• Home/
  • Elements/
  • Canvi del sistema d’actuació del Polígon d’actuació Urbanística PA 3 Joan Amich

Elements

Canvi del sistema d’actuació del Polígon d’actuació Urbanística PA 3 Joan Amich

El 5 de setembre de 2016 la Junta de Govern Local aprovà inicialment el canvi de modalitat del sistema d’actuació del PAU 3 Joan Amich de Vilatenim, que preveu el sistema de reparcel·lació amb la modalitat de compensació, i substituir-lo pel sistema de reparcel·lació, amb la modalitat de cooperació

A sota pots consultar un certificat de l'acord adoptat i l'anunci d'exposició pública.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.