• Home/
  • Elements/
  • Concessió del domini públic municipal per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

Elements

Concessió del domini públic municipal per a la instal·lació d'antenes de telefonia mòbil

El Ple, el dia 2 de juny de 2015, va aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives i el plec de condicions tècniques per a la concessió de l’ús de dos espais públics per a la construcció i explotació d’antenes de telefonia mòbil.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.