• Home/
  • Elements/
  • Convocatòria de Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització 2018

Elements

Convocatòria de Projectes de solidaritat, cooperació i sensibilització 2018

S'obra la convocatòria de les subvencions destinades a projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament i activitats de sensibilització per a l'any 2018.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 29 de marçal 9 d'abril de 2018, ambdós inclosos.

L’objecte de les subvencions és l’atorgament d’ajut a les persones jurídiques, en règim de concurrència competitiva, que proposen realitzar les accions següents:

- Projectes o programes de solidaritat i cooperació al desenvolupament a realitzar als països i zones en via de desenvolupament.

- Accions destinades a l’educació, la formació i la sensibilització a la nostra ciutat sobre la situació d’aquests països que impulsin els valors de la cooperació al desenvolupament,  la solidaritat, foment de la tolerància, el diàleg, l’educació intercultural, la prevenció del racisme, fomentar la cultura de pau i la resolució pacífica dels conflictes.

 

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.