Elements

Curs d'Iniciació a Tècnic Esportiu

El curs consta de 85 hores repartides en dos blocs (teoria i pràctica): el bloc comú, que és obligatori i té una durada de 15 hores, i dos blocs específics, que consta de 35 hores cadascun.

Bloc comú: 15 h
 
Salut i activitat fisicoesportiva, Psicologia aplicada a l’esport, Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport, Educació i esport, Contraindicacions per a la pràctica esportiva, Lesions esportives: Aplicació pràctica de primers auxilis.
 
Blocs específics: 
 
Activitats fisicoesportives en instal•lacions esportives convencionals (35 h)
esports individuals, esports col•lectius, esport i activitats en el medi aquàtic...
 
Activitats físiques i esportives en el medi natural (35 h)
Legislació vigent d’ús del medi natural, activitats a la neu, en espais rocallosos, a la muntanya, activitats de riu, de mar i llacs, consells pràctics i seguretat, acampada i sortida al parc aquàtic...
 
REQUISITS PER PARTICIPAR
Per assistir al curs, els/les participants hauran de reunir les condicions següents: Omplir el full d'inscripció acompanyat de la documentació següent:
Comprovant de l’entitat bancària del pagament de la quota
Fotocòpia del DNI (de les dues cares)
Fotocòpia de la certificació dels estudis realitzats
Dues fotografies de mida carnet
* Si és menor de 18 anys, haurà d'adjuntar una autorització paterna/materna.
 
QUE CAL PORTAR
Roba i calçat esportiu, bolígraf i fulls per agafar apunts, banyador, casquet de bany, tovallola i xancletes per a les activitats aquàtiques.
 
RECONEIXEMENT I CERTIFICACIÓ
El Curs d’Iniciació a Tècnic/a d'Esport serà reconegut mitjançant una certificació d'assistència signada per l'Escola Catalana de l'Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. El certificat no s’expedirà fins que no s’hagin complert els 16 anys

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.