Elements

Instal·lacions d'energies renovables

Instal·lacions de biomassa

Les calderes de biomassa són aquelles que utilitzen la llenya i els seus derivats com a combustible. Aquestes calderes han de ser d'alt rendiment, al voltant del 95% (de cada 100 kg de combustible, 5 es convertiran en residu), molt superior a la majoria de calderes d'altres tipus de combustibles. Si es fa un bon ús de la caldera de biomassa, aquesta instal·lació serà ecològica i sostenible, ja que la llenya que es crema emet una quantitat de contaminants igual a la que absorbeix al llarg de la seva vida, quedant el  balanç a zero. A més, tot i desprendre contaminants en la seva combustió, l'abastament de combustible als consumidors per a instal·lacions de biomassa suposa un 90% menys d'emissions de  CO2 a l'atmosfera que en l'extracció de combustibles fòssils i té un cost molt inferior al de l'energia convencional. S'ha de tenir en compte que a la província de Girona es disposa d'una extensa superfície forestal d'on s'obtenen residus forestals de la neteja i manteniment dels seus boscos per evitar incendis, que permeten el seu ús en aquest tipus d'instal·lacions. 

L'Administració pública manté un compromís per tal de reduir les emissions de CO2 i la instal·lació de calderes d'estella en dependències municipals es presenta com una de les línies d'actuació adequada per assolir polítiques ambientals i energètiques dirigides a mitigar l'impacte humà sobre el canvi climàtic. 

Per a tal efecte, l'Ajuntament de Figueres va decidir instal·lar calderes de biomassa en dues escoles públiques del municipi: l'escola Joaquim Cusí i Furtunet i l'escola Josep Pous i Pagès. 

Els principals elements d'aquestes instal·lacions són:

 • El generador de calor (caldera de biomassa): caldera de 300 kW modulant amb els complements necessaris per a un funcionament automàtic i programable sense intervenció de l'usuari amb un rendiment superior al 90%, sistema de filtratge i neteja de gasos de combustió. 
 • Tipus de  combustible, sistema d'alimentació i sistema d'emmagatzematge: la biomassa que s'utilitzarà serà estella d'origen forestal i podrà consumir pellet industrial. Aquesta biomassa es comprarà a subministradors locals amb l'objectiu de fomentar la sostenibilitat, reduint transport, afavorint la gestió forestal i l'economia local. 
 • El sistema d'evacuació de productes de combustió (fums i cendres): la xemeneia és d'uns 9.1 m a l'escola Joaquim Cusí i Futurnet i d'11 m a l'escola Pous i Pagès, i compleixen la norma UNE-EN 123001:2012.

 

L'ús d'aquestes calderes suposa un gran estalvi econòmic i una reducció de les emissions de CO2, per tant de la contaminació. Això, es veu reflectit a les taules adjuntes. 

Imatges

 • Caldera de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
  Caldera de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
 • Anàlisi econòmica de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
  Anàlisi econòmica de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
 • Emissions de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
  Emissions de l'Escola Joaquim Cusí i Futurnet
 • Caldera de l'Escola Josep Pous i Pagès
  Caldera de l'Escola Josep Pous i Pagès
 • Anàlisi econòmica de l'Escola Josep Pous i Pagès
  Anàlisi econòmica de l'Escola Josep Pous i Pagès
 • Emissions de l'Escola Josep Pous i Pagès
  Emissions de l'Escola Josep Pous i Pagès

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.