Elements

Joves en pràctiques 2019-20

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de garantia juvenil a Catalunya

L’Ajuntament de Figueres va contractar el passat mes de noviembre 6 joves graduats universitaris i en cicles formatius de grau superior per treballar al consistori durant 6 mesos amb un contracte de pràctiques.

 Per poder participar en aquest programa, els joves havien de ser menors de 30 anys, haver finalitzat estudis universitaris o cicles formatius, estar inscrits al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació no ocupats i al programa de Garantia Juvenil.

 La contractació dels sis joves en pràctiques a jornada complerta durant sis mesos és per donar suport als següents projectes:

-       Organització i actualtizació del servei d’administració electrònica de l’Ajuntament de Figueres . Secretaria.

-       Digitalització de processos administratius i modelatge de documents de Recursos Humans. Recursos Humans.

-       Suport al programa Xarxa d’Acollida Nouvinguts: SUMA-T’HI . Nova ciutadania. Àrea de serveis socials.

-       Tècnic auxiliar d’informació juvenil a l’Oficina Jove. Joventut. Àrea de serveis a les persones

-       Seguiment i control de qualitat de processos de digitalització d’informació territorial i sistemes de gestió. GIS. Urbanisme.

-       Adaptació, desenvolupament i coordinació de les línies i estratègies de comunicació, difusió i divulgació de l’activitat de l’àrea de cultura i d’arts escèniques de l’Ajuntament de Figueres a les noves aplicacions digitals. Cultura. Àrea de serveis a les persones.

 D'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, així com les respectives modificacions i normativa complementària, queda suspesa tota l'atenció directe i activitat grupal dels programes ocupacionals del servei d'ocupació de Catalunya.

 Aquest contracte de treball és efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol i és cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.