Elements

Joves per l'Ocupació

Formació i ocupació per a joves entre 16 i 25 anys de l'Alt Empordà

 

Pràctiques i contractació de joves formats al programa Joves per l’Ocupació 2016- 2018

En la cinquena edició del programa Joves per l’Ocupació hem format i estem tutoritzant 40 joves en les especialitats de:

   • Caixer/a de comerç (TPV) i francès (218h). 20 joves
   • Ajudants de cambrer amb francès (235h). 20 joves

Les empreses del territori que estiguin interessades en incorporar personal poden col·laborar amb el programa de dues maneres:

   • oferint pràctiques no laborals als joves (màxim 80h a 4h/dia de dilluns a divendres) o bé
   • fent un contracte laboral.

En tots dos casos serà necessari la signatura prèvia d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i l’empresa i es sol·licitarà:

   • signar una declaració responsable en què consti que no s’ha acomiadat personal de l’empresa per acomiadament improcedent o declarat nul per òrgan judicial en els últims 3 mesos
   • escriptures de constitució o poders de representació
   • DNI del representant legal

En cas que la contractació sigui mínim de sis mesos, l’empresa tindrà opció a sol·licitar una subvenció econòmica al SOC equivalent al 100% del Salari Mínim Interprofessional (2016) durant sis mesos. 655,20€ x 6= 3.931,20€ o la part proporcional si és jornada parcial mínima de 4h/dia. El termini de contractació de joves amb opció a subvenció és fins l’1 d’octubre de 2017.

 

Dades de contacte:

Noelia Martín, tutora de grup de Caixers de comerç amb francès

Ana Mª Maestre, tutora del grup d’Ajudants de cambrer amb francès

Correu electrònic: jovesxocupacio@figueres.org

Telèfon: 972 67 42 61

 

SMIO (Servei Municipal d’Informació i Orientació per a l’Ocupació)

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
Avda. Mª Àngels Anglada, 15 | 17600 Figueres

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil, d'acord amb el Programa d'Experiència Professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per l'Ocupació", regulat per l'Ordre EMO/251/2014, modificada per l'Ordre EMO/254/2015.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.