Elements

Ofertes d'ocupació pública

 ____________________________________________________________________________________________________

LA PÀGINA WEB S'ACTUALITZA AMB LES NOVETATS DE CADA PROCÈS SELECTIU. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVOCATÒRIA DE PROVES PER LA SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, D'UN ARQUITECTE/A TÈCNIC/A, EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ.

Descarrega les bases i la instància clicant aqui

PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DES DEL 3 DE JUNY AL 12 DE JUNY 2017  AMBDOS INCLOSOS

 _______________________________________________________________________________________________

CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES PER LA DESIGNACIÓ D'UN/A DIRECTOR/A DEL MUSEU DE L'EMPORDÀ DE FIGUERES AMB CONTRACTE LABORAL D'ALTA DIRECCIÓ.

Descarrega les bases clicant aquí

TERMINI PER PRESENTAR LES INSTÀNCIES FINS EL DIA 19/12/2016

Descarrega la instància clicant aqui

DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS clicant aquí

ANUNCI DE RESULTAT DE LES PROVES DE CATALÀ I CALENDARI DE SESSSIONS clicant aquí.

TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS PROJECTES FINS EL 13 DE JULIOL DE 2017.

Decret definitiu d'admesos i exclosos: clica aqui

Anunci valoració de mèrits: clica aqui

 Anunci inclusió aspirant: clica aqui

__________________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATÒRIA  DE PROVES SELECTIVES D'UNA PLAÇA DE TECNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Descarrega les bases clicant aqui

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: DEL  5/04/2017 AL 24/04/2017 AMBDOS INCLOSOS

DECRET PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aqui

TERMINI ESMENES MOTIUS EXCLUSIÓ: DEL 4 DE JULIOL FINS EL17 DE JULIOL AMBDOS INCLOSOS

ANUNCI DECRET DEFINITIU D'ADMESOS I EXCLOSOS: clica aqui

CONVOCATÒRIA PER LLEGIR EL PRIMER EXERCICI PLAÇA TAG: clica aqui

RESULTATS DEL PRIMER EXERCICI PLAÇA TAG: clica aqui

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONVOCATÒRIA DE PROVES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE POSSIBLES VACANTS DE PLACES D'AUXILIAR D'ADMINISTRACIÓ GENERAL.

Descarrega les bases clicant aqui

Descarrega el model d'instància aqui.   NO CAL PRESENTAR EL MÈRITS AMB LA INSTÀNCIA.  LES PERSONES QUE

SUPERIN LA FASE D'OPOSICIÓ TINDRAN UN TERMINI PER PODER-LOS PRESENTAR.

TERMINI DE PRESENTACIO D'INSTÀNCIES : DEL 6 D'ABRIL DE 2017 AL 12 D'ABRIL DEL 2017 AMBDOS INCLOSO

_______________________________________________________________

*CONVOCATÒRIA DE PROVES SELECTIVES PER A LA FOMACIÓ D'UNA BORSA DE TREBALL DE SUBALTERN

Descarrega les bases i la instància clicant aqui

TERMINI PRESENTACIÓ INSTÀNCIES: DEL 21/04 AL 02/05 DE 2017  AMBDOS INCLOSOS

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.