Elements

Oficina Local d'Habitatge

Els serveis en matèria d'habitatge adreçats als ciutadans de Figueres estan centralitzats al Consell Comarcal de l'Alt Empordà, des de l'1 de juliol de 2012 quan les administracions locals van mancomunar-ne la gestió per millorar la seva eficiència.

Els serveis que actualment ofereix l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) són:

  • Cèdules d’Habitabilitat, per acreditar el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació), com d’habitatge usat (cèdula d’habitatge usat).
  • Registre de sol·licitants d’Habitatges de Protecció Oficial, al qual s’han d’inscriure totes les persones que desitgin optar a un habitatge de protecció oficial.
  • Programa Mediació per al Lloguer Social, en el qual el propietari disposa d’ una assegurança de defensa jurídica i per cobrir desperfectes de l’habitatge de forma gratuïta i el llogater pot optar a l’habitatge a un preu per sota del mercat lliure.
  • Tramitació i gestió dels Ajuts Permanents per al pagament del lloguer, renovació de l’ajut per a antics perceptors de la prestació.
  • Gestió de la Renda Bàsica d’Emancipació, prestació adreçada als joves d'entre 22 i 30 anys per ajudar-los a pagar el lloguer del seu habitatge habitual.
  • Tramitació de documentació per sol·licitar l’Ofideute, servei d’informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs hipotecaris.
  • Tramitació de documentació per Ajuts Personalitzats d’Especial d’Urgència (lloguer/hipoteca), un ajut a persones amb rebuts impagats de lloguer o d'amortització del préstec hipotecari amb ingressos baixos o moderats.

 

Adreça i contacte
Seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Carrer Nou, 48
17600 Figueres,
972 50 30 88, extensió 126

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.