Elements

Peons de la brigada d'obres i serveis

TANCAT

Convocatòria per a la provisió definitiva de dues places de peons de la brigada d'obres i serveis de l'Ajuntament de Figueres.

Termini de presentació d'instàncies: del 22 d'abril al 20 de maig de 2022, ambdós inclosos. 

El termini per l'esmena de les instàncies excloses serà de 10 dies hàbils, del 20 de juny al 5 de juliol, ambdós inclosos.

El termini per presentar la documentació acreditativa dels mèrits serà de 5 dies hàbils, del 22 de juliol al 28 de juliol, ambdós inclosos.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.