Elements

Pla d´igualtat 2016-2019

La regidoria de la Dona de l’Ajuntament de Figueres ha iniciat els tràmits per a la renovació del Pla d’igualtat municipal de la ciutat.

L´elaboració del nou Pla d´igualtat 2016-2019, si bé el procés té com a full de ruta el pla anterior (2013-2015),  és necessari comptar amb un estudi previ de diagnosi sobre l’estat actual de les polítiques de gènere a la ciutat per determinar-ne les actuacions, els encerts i les mancances. Aquest estudi, que durà a terme una empresa especialitzada, comptarà també amb les aportacions de les entitats implicades.

El Pla d’Igualtat Municipal pretén marcar les línies estratègiques del municipi en relació amb les polítiques
de gènere i igualtat dirigides a la ciutadania i concretar-les en actuacions específiques que permetin la seva
operativització al territori, a través de la participació del conjunt d’agents implicats. En aquest sentit,
l’Ajuntament de Figueres ha decidit endegar un diagnòstic participatiu que permeti conèixer les necessitats
de les dones del municipi i implicar-hi les diferents entitats socials. És aquí on l’Ajuntament de Figueres es
posa en contacte amb l´empresa Spora per tal de dur a terme aquest diagnòstic participatiu.

La voluntat és fer un nou Pla que tingui una vigència més enllà del mandat municipal, i que sigui obert, susceptible de revisió permanent en funció de les necessitats que sorgeixin per avançar cap a una societat més igualitària i justa.

Per aquest motiu, es convoca des del primer moment a totes les entitats inscrites al registre municipal, per tal de portar a terme diverses sessions participatives.  També cal establir els mecanismes perquè l’aplicació del Pla sigui transversal i que les accions encaminades a la plena igualtat sorgeixin de totes les regidories.

Entre les qüestions que caldria incorporar i que l’anterior pla no contemplava hi ha el tractament de la prostitució, la protecció dels drets LGTBQ i la prevenció d’abusos a menors en les escoles.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.