• Home/
  • Elements/
  • Pla Director de Cooperació i Solidaritat a Figueres

Elements

Pla Director de Cooperació i Solidaritat a Figueres

El Pla director en matèria de Cooperació a la ciutat de Figueres (2013-2016) fonamenta els principis bàsics pels quals es regula l'acció municipal en matèria de cooperació.

L'Ajuntament de Figueres, juntament amb les entitats del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat, han treballat per a dotar-se d'un Pla Director de Cooperació al Desenvolupament que ha permès definir cap a on, amb quins objectius i amb quin acompanyament, la ciutat abocarà els seus esforços de cooperació durant el període 2013 - 2016.

El present document és el resultat del procés d’elaboració del primer Pla Director de Cooperació Municipal (PDCM), promogut per l’Ajuntament de Figueres i realitzat amb la col·laboració del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat. Aquest treball neix de la voluntat política municipal i de les entitats del Consell Municipal de Cooperació, de valorar i revisar la pràctica de cooperació que s’ha seguit fins ara, millorar la seva qualitat i establir línies directrius i orientacions estratègiques a curt i mig termini, amb la participació activa de les entitats del Consell i, de manera més àmplia, del conjunt de les organitzacions de la societat civil, una experiència dilatada de més de 12 anys a Figueres.

El procés d’elaboració d’aquest Pla ha permès reflexionar sobre l’experiència adquirida fins ara, valorar quina cooperació ha de fer la ciutat de Figueres d’aquí en endavant i buscar les formes concretes de fer-la realitat, mitjançant la participació dels diferents departaments municipals, dels actors locals i de les entitats i organitzacions de la societat civil. 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.