Elements

Pla estratègic Barri de sant Joan

Pla estratègic del Barri de sant Joan 2018-2021

Un pla estratègic institucional és un conjunt coordinat i planificat de programes, projectes i actuacions en què es manifesta la voluntat de l’administració local de materialitzar les competències que li atribueixen les lleis.
Així mateix, l’Ajuntament de Figueres planteja la realització d’un Pla Estratègic local al barri de Sant Joan com un procés transversal i participatiu, del qual totes les àrees implicades se’n sentin autores amb la finalitat d’aconseguir una implementació, efectivitat i sostenibilitat eficaces.
Els Plans estratègics han d’estar impulsats per la voluntat política del consistori i pels equips tècnics, conjuntament amb els professionals de totes les àrees implicades, i preferiblement han de comptar amb el suport de la comunitat

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.