Elements

Pla Local d'Habitatge 2010-2015

El Pla Local d'Habitatge defineix estratègies i concreta actuacions a desenvolupar per un període de sis anys, amb l’objectiu de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles.

El Pla Local d'Habitatge es defineix com "un document tècnic que, a partir de l’anàlisi de la situació de l’habitatge i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal, etc.), defineix estratègies i concreta  actuacions a desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial per un període de sis anys, amb l’objectiu de fomentar l’assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles." És a dir, es tracta d'una eina estratègica per planificar i programar en matèria d'habitatge, i que haurà de ser finalment aprovada pel Ple de l'Ajuntament. 

Fruit de l'acord de col·laboració tècnica i econòmica subscrit amb la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Figueres ha encarregat els treballs de redacció del Pla Local d’Habitatge de Figueres. L'entitat adjudicatària del concurs per als treballs de redacció d'aquest Pla ha estat D'Aleph.

La regidoria d'Habitatge i l'Oficina Municipal d'Habitatge han coordinat els treballs de redacció d'aquest Pla, que es va aprovar de forma definitiva en el Ple ordinari amb data de 4/11/ 2010. 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.