• Home/
  • Elements/
  • Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Elements

Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Informació general sobre el procés de preinscripció escolar per al curs 2019/2020

Publicació de l'oferta provisional. 9 de maig

Període de presentació de sol·licituds. Del 13 al 24 de maig
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. 4 de juny
Termini per presentar una reclamació. 5 de juny
Sorteig públic de desempat. 12 de juny
Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva. 18 de juny
Període de matriculació. Del 19 al 26 de juny


Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de preinscripció:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones
estrangeres. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
- Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) de l'infant, si en disposa.
Caldrà presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats Trobareu tota la
informació a la web del Departament d'Educació
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

JORNADES DE PORTES OBERTES:
Xuclamel: 27 d'abril de 9.00 a 12.00h
Els Pins: 6 d'abril de 10.00 a 12.00h i 24 d'abril de 16.00 a 17.00h
Bon Pastor: 11 i 25 d'abril de 13.00 a 16.00h
Lilaina: 27 d'abril de 10.00 a 13.00h

 

Podeu consultar la informació del Departament d'Ensenyament

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.