• Home/
  • Elements/
  • Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Elements

Preinscripció i matrícula curs 2019-2020

Informació general sobre el procés de preinscripció escolar per al curs 2019/2020

Publicació de l'oferta provisional. 9 de maig

Període de presentació de sol·licituds. Del 13 al 24 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional. 4 de juny

Termini per presentar una reclamació. Del 5 i 6 de juny

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació definitiva. 10 de juny

Sorteig públic de desempat. 12 de juny

Publicació de les llistes definitives d'admesos/es i llistes d'espera. 18 de juny

Període de matriculació. Del 19 al 26 de juny


Documentació que cal presentar amb la sol·licitud de preinscripció:
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en
situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
- Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a, guardador/a de
fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport si es tracta de persones
estrangeres. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

Caldrà presentar la documentació acreditativa dels criteris al·legats. Trobareu tota la
informació a la web del Departament d'Educació
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

JORNADES DE PORTES OBERTES:
Xuclamel: 27 d'abril de 9.00 a 12.00h
Els Pins: 6 d'abril de 10.00 a 12.00h i 24 d'abril de 16.00 a 17.00h
Bon Pastor: 11 i 25 d'abril de 13.00 a 16.00h
Lilaina: 27 d'abril de 10.00 a 13.00h

 

Podeu consultar la informació del Departament d'Ensenyament

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/ 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.