• Home/
  • Elements/
  • Premi 8 de Març M. Rosa Ymbert 2016 per a escolars de secundària i Setmana de la dona del 7 al 13 de març

Elements

Premi 8 de Març M. Rosa Ymbert 2016 per a escolars de secundària i Setmana de la dona del 7 al 13 de març

Consulta les bases de la desena edició

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA DESENA EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA ROSA YMBERT

PER A ESTUDIANTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI 2016

L’Ajuntament de Figueres, en homenatge a Maria Rosa Ymbert i per tal de sensibilitzar els estudiants d’ESO, batxillerat i cicles formatius de la comarca de l'Alt Empordà sobre les desigualtats socials, convoca la desena edició del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert, d’acord amb les següents bases:

1-L’Ajuntament de Figueres convoca el Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert, adreçat als estudiants del curs 2015-2016 matriculats als centres d’ensenyament secundari de la comarca de l'Alt Empordà en:

-Segon cicle d’ESO

-Batxillerat

-Cicles formatius de graus mitjà i superior

2-El treball presentat ha de tractar sobre l'àmbit social: pobresa, inclusió social, violència de gènere, desigualtats entre dones i homes, disminucions físiques o psíquiques, conciliació de la vida laboral i familiar, feminisme, etc.

3- S'estableixen dues categories:

- Categoria escrita: treballs de recerca, escrits literaris de ficció i no ficció, etc.

- Categoria artística: dibuix, pintura, escultura,  fotografia, videos, etc.

4- Per participar en aquest Premi s'ha de presentar: la sol·licitud que acompanya aquestes bases; un sobre tancat on s'indicaran les dades de l'autor-a (nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, centre on s'està matriculat/da); 

-Per a les categories escrites, s'ha de presentar el treball original en paper i quatre còpies en format digital. Totes les còpies han de ser anònimes.

-Per a les categories artística i audiovisual, s'ha de presentar l'obra original, exclusiva i anònima.

5- Tot s'ha de presentar en un paquet tancat indicant a l'exterior "X Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert per a estudiants d’ensenyament. Curs 2015-2016", i el títol del treball.

6- El termini de presentació començarà a les 8,30 hores del dia 1 de febrer de 2016 i acabarà a les 18 hores del dia 15 de febrer de 2016. El lloc de presentació de les propostes és l’Oficina Municipal d’Atenció a la Ciutadania (OMAC) de l'Ajuntament de Figueres (avinguda Salvador Dalí 107, planta baixa).

7-El jurat del Premi estarà presidit per la Regidora de la Dona, Sra. Dolors Pujol i Matas i en formaran part els següents vocals:

  •1 representant de la Xarxa de Dones de l'Alt Empordà

  •1 representant de l’àmbit artístic

  •1 representant dels Serveis Educatius de l'Alt Empordà

  •Alfons Gumbau i Ymbert, fill de Ma Rosa Ymbert Albert

8- L’Ajuntament de Figueres atorgarà fins tres premis per a cada categoria. El primer premi consistirà en un iPad mini 16 GB,el segon en un iPod Touch 16 GB i el tercer en un iPod Nano 16 GB. El jurat podrà considerar desert algun o alguns dels premis i igualment podrà atorgar accèssits si considera que algun treball és digne de ser destacat.

9- L’Ajuntament de Figueres es reserva el dret de publicar i d’utilitzar total o parcialment els treballs presentats, tant si han estat premiats com si no ho han estat. Després de tres mesos i a partir de la decisió del jurat que es donarà a conèixer en el marc de l’acte institucional de la Diada Internacional de la Dona Treballadora 8 de març de 2016, els treballs no premiats quedaran a disposició dels seus autors.

10- La participació en aquest Premi implica l’acceptació d’aquestes bases.

11- El jurat resoldrà qualsevol dubte o gestió que no s’hagi previst en aquestes bases.

 

 

 *Paral·lelament s´han programat tota una sèrie d´activitats en la setmana de la dona del 7 al 13 de març de 2016.

Consulta la programació d´actes.

 

Imatges

  • Imatge dels premiats del premi 8 de març amb l´alcaldessa i la regidora de la dona
    Imatge dels premiats del premi 8 de març amb l´alcaldessa i la regidora de la dona
  • Programa d´actes de la Setmana de la dona
    Programa d´actes de la Setmana de la dona

Vídeos

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.