• Home/
 • Elements/
 • Premi 8 de Març M. Rosa Ymbert 2018 per a estudiants de secundària

Elements

Premi 8 de Març M. Rosa Ymbert 2018 per a estudiants de secundària

Consulta les bases de la dotzena edició

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA DOTZENA EDICIÓ DEL PREMI 8 DE MARÇ MARIA ROSA YMBERT

PER A ESTUDIANTS D’ENSENYAMENT SECUNDARI - CURS 2017-2018

 L’Ajuntament de Figueres, en homenatge a Maria Rosa Ymbert i per tal de sensibilitzar els estudiants segon cicle d’ESO de la comarca de l'Alt Empordà sobre les desigualtats de gènere, convoca la dotzena edició del Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert, d’acord amb les següents bases:

 1. L’Ajuntament de Figueres convoca el Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert, adreçat als estudiants del curs 2017-2018 matriculats als centres d’ensenyament secundari de la comarca de l'Alt Empordà en segon cicle d'ESO (3r. i 4rt.)
 1. El treball presentat ha de tractar sobre les desigualts de gènere.

S'estableixen dues categories:

CATEGORIA PLÀSTICA: dibuix, pintura, collage o foto. Es valorarà la creativat i originalitat, la idea i la autoria, la tècnica i l'execució, l'adequació a la temàtica.

CATEGORIA LITERÀRIA: relat breu de 180 paraules màxim en català o castellà, presentat a arial tamany 12 i a doble espai. Es valorarà la creativat i originalitat, la autoria i la idea, la correció gramatical i ortogràfica, l'adequació a la temàtica.

 1. Per participar en aquest Premi s'ha de presentar: la sol·licitud que acompanya aquestes bases; un sobre tancat on s'indicaran les dades de l'autor-a (nom i cognom, adreça postal, telèfon de contacte, adreça electrònica, centre on s'està matriculat/da); i

 -Per a la categoria plàstica, l'obra original, exclusiva i anònima (o pseudònim), i també una còpia en una memòria USB en format JPG.

-Per a la categoria literària, el relat breu anònim (o pseudònim) i també una còpia en una memòria USB en format PDF.

 1. Tot s'ha de presentar en un paquet tancat indicant a l'exterior "XII Premi 8 de març Maria Rosa Ymbert per a estudiants d’ensenyament. Curs 2017-2018", i el títol del treball.
 1. El termini de presentació començarà a les 8,30 hores del dia 19 de febrer de 2018 i acabarà a les 14,00 hores del dia 23 de febrer de 2018. El lloc de presentació de les propostes és l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de l'Ajuntament de Figueres (avinguda Salvador Dalí 107, planta baixa).
 1. El jurat del Premi estarà presidit per la Regidora de la Dona, Sra. Dolors Pujol i Matas i en formaran part els següents vocals:

  •1 representant d'un grup de dones del municipi

  •1 representant de l’àmbit artístic

  •1 representant del Servei Educatiu de l'Alt Empordà

  •Sr. Alfons Gumbau i Ymbert, membre d'honor

 1. L’Ajuntament de Figueres atorgarà fins a tres premis per a cada categoria. El primer premi consistirà en un iPhone 6 32 GB,el segon en un iPod Touch 32 GB i el tercer en un iPod Touch 32 GB. El jurat podrà considerar desert algun o alguns dels premis i igualment podrà atorgar accèssits si considera que algun treball és digne de ser destacat.
 1. L’Ajuntament de Figueres es reserva el dret de publicar i d’utilitzar total o parcialment els treballs presentats, tant si han estat premiats com si no ho han estat. Després de tres mesos i a partir de la decisió del jurat que es donarà a conèixer en el marc de l’acte institucional del 8 de març de 2018, Dia Internacional de la Dona, els treballs no premiats quedaran a disposició dels seus autors.
 1. La participació en aquest Premi implica l’acceptació d’aquestes bases.
 1. El jurat resoldrà qualsevol dubte o gestió que no s’hagi previst en aquestes bases.

 

 

 

 

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.