Elements

Programa

Programa per a adolescents i joves escolaritzats a l´ESO i postobligatòria

L´objectiu del programa és promoure entre els i les joves un procés de reflexió al voltant dels usos de les pantalles i les aplicacions 2.0, fent èmfasi en els usos intensius o mals usos i en les diferents conductes de risc que s´hi poden associar, afavorint decisions més informades i autònomes en tots els seus aspectes; així com dotar a mares, pares i altres familiars d´eines per educar en un ús saludable d´aquestes.

A partir de les presentacions didàctiques, es proposen reflexions per a debat i activitats que, partint de situacions properes als adolescents i joves, facilitin treballar alguns aspectes de les pantalles i les aplicacions 2.0, posant a l´abast dels adolescents i els joves elements informatius i educatius, defugint d´enfocaments alarmistes que els hi són aliens, així com el foment d´alternatives.

Les dinàmiques que es proposen reclamen una participació activa tant de la persona que dirigeix les activitats com dels i les participants, amb la intenció de promoure que els i les adolescents adoptin pautes saludables d´ús i una visió crítica sobre les eines que tenen al seu abast, així com de les relacions que estableixen a través d´aquestes.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.