Elements

Programa Enfeina't

Programa que fomenta accions per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la inserció de les persones en situació d'atur de llarga durada amb l'objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencar amb la seva situació de desocupació.

L'Ajuntament de Figueres té previst contractar durant aquest any 2020 un total de 10 participants en el marc del Programa Enfeina't per desenvolupar diferents projectes en àrees de l’entitat com són:

-         Àrea de Serveis econòmics. Tresoreria i gestió tributària

-         Àrea d’urbanisme. Servei d’habitatge.

 -        Àrea de cultura. Museu de l’Empordà.

 -        Àrea de serveis a les persones. Serveis Socials i Acció cívica.

-       Àrea de promoció econòmica. Oficina de turisme.

Aquests contractes tenen una durada de 6, 9 o 12 mesos i la retribució és l'establerta en el conveni. Els darrers contractes finalitzaran el proper mes de desembre.

Durant aquest període les persones rebran orientació en la seva recerca de feina activa. Actualment, les tutories o sessions d’orientació es realitzen per mitjans telemàtics (telèfon, videotrucades i/o videoconferències).

D'acord amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, i el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, així com les respectives modificacions i normativa complementària, queda suspesa tota l'atenció directe i activitat grupal dels programes ocupacionals del servei d'ocupació de Catalunya.

 Aquest programa està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa Enfeina't, regulat per l'ORDRE TSF/150/2018.

ORDRE TSF/150/2018, de 3 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada.

RESOLUCIÓ TSF/2148/2018, de 12 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al Programa ENFEINA'T per a la contractació laboral temporal i acompanyament a la contractació i inserció de les persones en situació de desocupació de llarga durada (ref. BDNS 416113).

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.