Elements

Programa 'Febre del divendres nit'

Exposició interactiva, dirigida a adolescents i joves de 14-15 anys (4art d’ESO).

Vol contribuir a potenciar processos de reflexió i pressa de decisions adequades, relacionades amb situacions d’oci, ús de drogues i conductes sexuals. Inclou una exposició amb 12 plafons i una guia pedagògica de suport que permet implementar 4 activitats amb grups de joves.

Cal posar-se en contacte amb el servei de salut a través de l´adreça: mcustey@figures.org

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.