Elements

Programa Moneo

Dirigit a mares i pares de la població general i centrat en treballar els factors de risc i protecció de l’entorn familiar per tal de prevenir l’abús de drogues entre preadolescents.

L’abús i la dependència de les drogues no són la conseqüència d’una causa única, sinó el resultat de l’exposició a un conjunt de factors de risc que varien la probabilitat que una persona concreta desenvolupi o no un problema relacionat amb el consum de drogues. Alhora, hi intervenen factors de protecció que poden contrarestar l’efecte dels factors de risc. Alguns dels principals factors de risc i de protecció per a l’abús i la dependència de les drogues, estan íntimament relacionats amb la dinàmica familiar.

 Des d’aquest punt de partida neix el programa MONEO, dirigit a mares i pares de la població general i centrat en treballar els factors de risc i protecció de l’entorn familiar per tal de prevenir l’abús de drogues entre preadolescents. Els objectius són: incrementar la informació sobre drogues que tenen els pares, millorar les seves habilitats educatives, i clarificar la posició de la família en relació al consum de drogues.

El programa s’estructura com una intervenció breu, limitada a tres sessions formatives i d’entrenament que permeten treballar amb grups relativament grans (20-30 persones).

Materials
 • Guia per l’aplicador.
 • DVD.
 • Presentació de diapositives.
Població destinatària
 • Programa de prevenció familiar universal dirigit a pares amb fills i filles de 9 a 13 anys.
Objectius
 • Entrenament dels pares en habilitats educatives.
 • Modificar els factors de risc i protecció de l’entorn familiar dels preadolescents mitjançant:
 • Millora de la informació sobre drogues per part dels pares.
 • Millora de les habilitats educatives dels pares.
 • Clarificació de la posició de la família en relació al consum de drogues.
Activitats
 • Informació sobre les drogues, nivells de consum i circumstàncies que expliquen el seu ús (factors de risc i protecció).
 • Comunicació familiar, abordatge de situacions freqüents i rellevants per a la prevenció del consum de drogues.
 • Establiment de normes i límits.
 • Posicionament familiar envers el consum de drogues.
Format d’aplicació
 • 3 sessions de 120 minuts cada sessió, aplicades setmanalment (durada total de 3 setmanes).
Perfil dels aplicadors
 • Professional amb coneixement profund del programa, domini de les tècniques d’intervenció en grup i de treball amb famílies, experiència de treball amb adolescents i joves i coneixements sobre les drogues i prevenció de les drogodependències.
Àmbits d’aplicació
 • AMPA.
 • Escoles municipals de mares i pares.
 • Centres educatius.

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.