Elements

Programa Treball i Formació 2016

  

Programa Treball i Formació 2016

  

El programa Treball i Formació 2016, promogut per l’Ajuntament de Figueres i adreçat a persones en situació d'atur, integra accions d'experiència laboral i accions de formació. Aquest pretén afavorir la inserció laboral i millorar la seva ocupabilitat.

Mitjançat aquest programa s’han contractat 39 persones distribuïdes en 11 projectes (3 per un període de 12 mesos, 1 per un període de 7 mesos i 35 per un període de 6 mesos), d’acord amb les línies següents:

 • Línia A: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur no perceptores de prestació i/o subsidi per desocupació, preferentment més grans de 45 anys (PANP). Aquesta línia està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, el Fons Social Europeu, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres.
 • Línia B: accions d'experiència laboral i accions de formació adreçades a persones en situació d'atur beneficiàries de la Renda Mínima d'Inserció (PRMI). Aquesta línia està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres.
 • Línia C: accions de coordinació i suport tècnic. Aquesta línia està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Figueres.

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes de treball d'una durada de 6 o 12 mesos a jornada completa (els quals van ser iniciats entre Desembre de 2016 i Gener de 2017) i les accions de coordinació i suport tècnic d'una durada de 7 o 12 mesos a jornada completa (personal de nova contractació).

Les accions formatives s’han realitzat de forma obligatòria durant el contracte i dins de l'horari laboral. El programa contempla dos tipus de formacions en funció dels participants: d’una banda, acció formativa prioritàriament professionalitzadora i relacionada amb el lloc de treball (amb un mínim de 80 hores de formació professionalitzadora a impartir al llarg del contracte de treball) i d’altra banda, accions formatives transversals en les que cada participant ha rebut dos mòduls de formació transversal que sumen 30 hores.

Els contractes de treball s’han efectuat d’acord amb les condicions establertes en l’Ordre TSF/296/2016, de 2 novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i Formació, i els projectes que s’estan duent a terme són els següents:

 1. Creació i manteniment de bases de dades per a l'àrea de planejament
 2. Creació de geoinformació de interès públic per a la prestació de serveis
 3. Racionalització dels expedients de llicències d'activitats comercials i actualització de les bases de dades
 4. Racionalització dels expedients de llicències d'obres i actualització de les bases de dades
 5. Apoderament energètic
 6. Acondicionament espais públics i bones pràctiques a la zona nord-oest de figueres
 7. Neteja, manteniment i recuperació d'espais degradats, verds i naturals de Figueres
 8. Millora de la seguretat de l'ús de l'espai públic
 9. Concienciació ambiental de la ciutadania
 10. Neteja, desinfecció i condicionament de locals i espais municipals
 11. Biblioteca: millora de les competències digitals dels usuaris i del servei

 

Les accions realitzades no tenen caràcter estructural i estan directament relacionades amb l'interès social que es persegueix.

 

            

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.