Elements

Programes de desenvolupament local

L'objectiu és dinamitzar, promoure i executar, en col·laboració amb altres sectors del territori tant públics com privats, polítiques que afavoreixen la promoció econòmica del territori.

L’Ajuntament de Figueres, conjuntament amb altres ens de la comarca, va dur a  terme l’elaboració del Pla Estratègic en l’àmbit del desenvolupament econòmic local i l’ocupació a l’Alt Empordà (PEAE).

L’Àrea de Promoció Econòmica, seguint les línies estratègiques marcades pel PEAE,  desenvolupa diverses accions que es financen amb fons propis i  subvencions.

En l’exercici de 2016, en l’àmbit del desenvolupament local, l’Ajuntament de Figueres disposa de les següents subvencions per a la contractació de tècnics Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL):

  • Una subvenció per a la contractació d’una AODL d’Innovació i creixement empresarial (expedient G-031/15-01) en el marc dels Programa de suport  al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de empleo Estatal.
  • Una subvenció per a la contractació d’una AODL de Foment de sectors emergents generadors d’ocupació (expedient G-031/15-02) en el marc dels Programa de suport  al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de empleo Estatal.  
  • Una subvenció per a la contractació d’un AODL de Desenvolupament territorial de l’Empordà (expedient GI-032/15) en el marc dels Programa de suport  al desenvolupament local del Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social-Servicio Público de empleo Estatal.
  • Una subvenció per a la contractació d'una AODL de Prospecció Empresarial (expedient G-030/16) en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Sercicio Público de Empleo Estatal.
  • Una subvenció per a la contractació d'una AODL de l'Observatori Socioeconòmic i Participació Ciutadana (expedient G-030/16) en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i cofinançada pel Ministerio de Empleo y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal.

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.