• Home/
  • Elements/
  • Projecte d’instal•lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor a l’escola Salvador Dalí

Elements

Projecte d’instal•lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor a l’escola Salvador Dalí

El 16 de març de 2018 es va aprovar inicialment el “Projecte d’instal•lació d’una caldera de biomassa i distribució de calor a l’escola Salvador Dalí”. Se sotmet l’expedient a informació pública pel termini de 30 dies, que es comptaran a partir de l’endemà de la publicació de l'anunci al BOP.

Consulta a baix el Decret d'aprovació, el projecte aprovat i l'anunci d'exposició pública

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.