Elements

Projecte d'urbanització PAU 21 Rec Arnau

La regidoria delegada del servei d'Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres, el dia 30 de setembre de 2019 va aprovar definitivament el projecte d’urbanització del PAU núm. 21, Rec Arnau, de Figueres, d’iniciativa privada i presentat per la Junta de Compensació d’aquest polígon.

Consulta a baix el projecte aprovat i l'anunci

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.