• Home/
 • Elements/
 • Projecte de foment de la competitivitat empresarial a l'Alt Empordà i Cooperativa 2.0 - Incubadora Vertical

Elements

Projecte de foment de la competitivitat empresarial a l'Alt Empordà i Cooperativa 2.0 - Incubadora Vertical

Projecte d'Especialització de Competitivitat Territorial (PECT) cofinançat pel FEDER i la Diputació de Girona per obtenir millors resultats en termes de creació d’empreses innovadores de base tecnològica i de generació d’ocupació de qualitat.

Aquest projecte s'emmarca dins del projecte GIRONA, ECOSISTEMA INNOVADOR presentat en el marc de la convocatòria de PECT (Programes d'especialització i competitivitat empresarial), englobat dins del RIS3CAT i finançat pel FEDER. El projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.

1. Objectius

Els objectius específics del projecte són:

 •  Fomentar la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació, en concret d'empreses de serveis amb un alt component de TIC adreçades als principals sectors econòmics del territori: turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.
 • Transferir a les empreses del territori noves solucions per a les seves necessitats a nivell de TIC, mercats, innovació, etc, a través dels serveis creats per les empreses generades a la Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical.
 • Transferir a les empreses del territori coneixements i metodologies que els permetin millorar la seva competitivitat.

2. Actuacions

El projecte es basarà en una metodologia per a fomentar la competitivitat de les empreses del territori (especialment en innovació i TIC) i en un espai d'incubació d'iniciatives emprenedores en sectors emergents tot generant serveis basats en les necessitats de les empreses.

Així doncs, el projecte inclou dos programes:

- Programa de creixement i innovació empresarial.

- Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical.

Programa de creixement i innovació empresarial

El programa de creixement i innovació empresarial donarà suport a les empreses del territori per fomentar-ne la competitivitat a través dels instruments següents:

 •  Assessoraments especialitzats a les empreses per a millorar en els àmbits clau per a fomentar la seva competitivitat i creixement:
  • Model de negoci.
  •  TIC
  •  Innovació
  •  Màrqueting
  •  Altres
 •  Càpsules de coneixement, vinculades als àmbits descrits i segons les demandes concretes de les empreses.
 •  Foment de les accions conjuntes entre les empreses del territori.
 •  Accions de networking empresarial.

Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical

La Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical de Figueres impulsarà la creació d'empreses al territori en sectors emergents i generadors d'ocupació amb un alt component de TIC i fomentarà la competitivitat de les empreses del territori a través de la transferència de coneixements i metodologies.

Es tracta d'un programa clarament orientat al mercat, a les necessitats de les empreses de Figueres i l'Alt Empordà.

El programa inclou les accions següents:

 • Creació d'una Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical ubicada al Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer.
 •  La Cooperativa 2.0 - Incubadora vertical disposarà d'espais i serveis comuns per a empreses innovadores especialitzades en la prestació de serveis als principals sectors econòmics del territori: turisme, gastronomia, enoturisme, agroalimentari, cultura, etc.

 

    

El Departament de Governació. Administració Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  ha atorgat  a l’Ajuntament de Figueres unasubvenciódinslaconvocatòriaperlaselecciód’operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT), (Ordre GAH/95/2016), perpoderexecutarl’operació“Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat territorial”, inclosa dins el projecte “Girona, ecosistema innovador” liderat per la Diputació de Girona. El projecte està cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.

El programa “Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat territorial “ està inclòs en els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) de la demarcació de Girona dins el PECT d’Ecosistema innovador liderat per la Diputació de Girona. Compta amb el finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i de la Diputació de Girona.

 

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.