• Home/
 • Elements/
 • Projectes i Activitats Pla de Desenvolupament Comunitari 2016

Elements

Projectes i Activitats Pla de Desenvolupament Comunitari 2016

 INFÀNCIA

Intervencions en infància amb factors de risc social

 • Aula de Deures pretén oferir un espai amb ajuda per fer els deures escolars als infants de primària residents preferentment, a la zona oest de la ciutat. L’objectiu és adquirir hàbits de treball i estudi i lluitar contra les desigualtats educatives.
 • Espai xics és un espai adreçat als infants més petits (4 i 5 anys). L’objectiu és vincular les famílies al projecte progressivament, des de l’etapa d’educació infantil de segon cicle.   
 • Aprendre jugant és un espai d'acollida que utilitza l'expressió artística i l'educació en el lleure per a millorar el benestar dels infants en la relació amb l'entorn i amb sí mateix. L’objectiu és potenciar a través de l'expressió, la comunicació i el joc el procés  d'integració social dels infants .

La franja horària  és dimarts i dijous de 17’15h a 19’15h coincidint amb el calendari escolar.

Tallers de Convivència (Barri-Escola)

Aquest projecte es desenvolupa directament a l’escola Pous i Pagès.

La seva finalitat és millorar la qualitat de vida dels residents a la zona nord-oest, treballant amb la comunitat educativa de l’escola, temes relacionats amb l’educació dels fills i la convivència, que tant es donen al centre escolar com en la vida quotidiana de l’entorn més proper.

Es desenvolupa durant el curs escolar.

Dinamització de famílies

Activitats de motivació de les famílies dels alumnes de l’escola Pous i Pagès, en la participació del procés educatiu dels infants.

Inclou una activitat de ball dirigida a mares i  a alumnes, així com la participació de les famílies a l’escola, en celebracions assenyalats com pot ser la Castanyada, Nadal, etc.

Es desenvolupa durant el curs escolar.

ADOLESCÈNCIA

Intervencions en adolescents amb factors de risc social

 • Espai d’estudi ofereix un espai amb ajuda per fer els deures escolars als joves d’ESO residents preferentment,  a la zona oest de la ciutat. L’objectiu és adquirir hàbits de treball i estudi i lluitar contra les desigualtats educatives mitjançant el treball cooperatiu.
 • Espai de conversa sessions d’orientació acadèmica, vocacional, professional i personal. L’ objectiu és estimular la reflexió autocrítica i treballar les habilitats comunicatives i relacionals.
 • Espai jove de divendres tarda per a potenciar les habilitats socials i personals dels joves mitjançant activitats d’interès pel grup. L’objectiu és el desenvolupament social i personal.

La franja horària és dilluns, dimecres i divendres de 17h a 19’30h, coincidint amb el calendari escolar.

Beca Paco Doya

Espai de suport a l’escolarització d’infants d’ètnia gitana. Es durant el curs escolar, mitjançant el suport d’una professional externa. Es treballa el reforç escolar, 2 dies a la setmana de 17 a 19’30h  i d’altra banda, es realitza un seguiment individualitzat de cada adolescent conjuntament amb les famílies, els centres escolars i d’altres serveis si s’escau.

Suport al pas de primària a secundària

L’objectiu del projecte és augmentar el nombre d’alumnes d’ètnia gitana que segueixen els estudis de secundària.

Projecte en tres fases:

-     Abril: Estudi de les necessitats i demandes de les famílies amb fills a 6è de Primària i 1r d’ESO.

-     Maig-Juny: Propostes de treball entre tots els serveis implicats.

-     Setembre-Desembre: Posada en pràctica de les propostes.

En col·laboració amb l’Associació VINCLE

DONES

Apoderament de la dona gitana

Aquest projecte es desenvolupa mitjançant sessions grupals, on es treballa l’autonomia de la dona i es recolza el procés d’inserció laboral, mitjançant el treball de les habilitats socials i personals.

Hi ha dos grups i la temporalitat és de 3 hores setmanals per grup,  segons calendari escolar.

1h setmanal amb cada grup és a càrrec del Punt Òmnia del Casal Cívic Bon Pastor.

 ADULTS

“Formació de familiars”

Sessions de formació en horari escolar, dirigides a adults d’ètnia gitana amb l’objectiu d’obtenir el Graduat en Educació Secundària i alfabetitzar-se. Projecte del Departament de Benestar Social i Família (gestionat per la Fundació SER.GI) en col·laboració amb el PDC.

Inclusió social zona oest

El projecte “Inclusió social zona oest”, pretén facilitar que determinats col·lectius vulnerables de la zona oest, preferentment del barri de Sant Joan,  tinguin les oportunitats i recursos necessaris per participar en la vida econòmica i social de la ciutat. Es tracta de desenvolupar aquelles habilitats d’autonomia personal i social dels participants, que permeten un apropament a la realitat laboral del territori.

GENT GRAN

Taller d’estimulació cognitiva i memòria

Aquest projecte  pretén prevenir i donar resposta a les necessitats socials de les persones grans i afavorir el màxim el desenvolupament personal i l’autonomia.

La temporalitat és d’2h setmanals amb dos grups diferents,  els dimarts de gener a març.

Dinamització, salut i gent gran

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la qualitat de vida de la gent gran resident a la zona nord-oest; mitjançant tallers i activitats de lleure, relacionats amb la salut, entesa d’una manera àmplia.

La temporalitat és de 4h setmanals d’abril a juny i d’octubre a desembre.

POBLACIÓ EN GENERAL

Mediació sòcio-cultural en la comunitat gitana

Aquest projecte es concreta en una relació d’activitats a desenvolupar per una professional d’ètnia gitana:

 •  Establiment de contactes amb les entitats del barri, centres de lleure, etc.
 •  Promoció de la participació de la població a entitats de joves, lleure, veïns, etc.
 •  Centralització de la informació sobre beques, ajudes, cursos de formació, recursos de cerca de feina ...
 •  Possibilitat d’oferir un espai i horari concret d’atenció a les persones gitanes del barri per a informar i difondre els diferents recursos existents.
 •  Acompanyaments a la realització de tràmits o gestions.
 •  Transmissió d’informació dels recursos al seu abast.
 •  Reunions periòdiques amb les persones representants dels serveis.
 •  Col·laboració en el seguiment dels casos i actuacions.
 •  Establiment de comunicació fluida per evitar doblar recursos
 •  Registre de la informació respecte a les demandes específiques de la població gitana del territori.

Es desenvolupa durant tot l’any.

Mediació cívico-comunitària a la zona nord-oest

Aquesta actuació es porta a terme mitjançant un referent positiu del barri que actua com a mediador en determinades situacions. Treballa per la convivència entre veïns de diferents cultures i ètnies, fa d’interlocutor entre la comunitat gitana i els serveis públics, complementa la mediadora sòcio-cultural quan s’escau, etc.......

Mediació comunitat de veïns

Aquest servei pretén millorar la convivència en les comunitats de veïns (blocs de pisos), mitjançant la intervenció de professionals de la mediació i de la propietat horitzontal.

S’actua mitjançant instància a l’Ajuntament i/o dirigint-se directament en els espais setmanals d’atenció als veïns i veïnes.

Promoció de la Cultura gitana

El Dia Internacional del poble Gitano (8 d’abril) es realitzen diferents activitats participatives amb veïns de la comunitat gitana de Figueres.  D’altre banda, durant l’any es promouen actuacions puntuals destinades a donar a conèixer la cultura gitana.

Suport a les entitats

Sessions de treball, a demanda de les entitats, per donar suport al disseny d’activitats i/o a la gestió de tràmits (certificats, registres, subvencions,etc...).

Especial dedicació a la dinamització de l’AAVV del barri de Sant Joan amb la col·laboració de l’Associació VINCLE.

Taula d’entitats zona nord-oest

Sessions de treball amb associacions i veïns del territori, amb la finalitat de facilitar la participació del teixit associatiu en el desenvolupament del PDC. Es compta també amb la presència de regidors/es de l’Ajuntament.                                                        

Comissió professional zona nord-oest

Sessions de treball grupals formades pels professionals dels diferents serveis que actuen al territori. Tenen l’objectiu de realitzar una intervenció integral i coordinada a la zona nord-oest.

Més informació sobre el Pla de Desenvolupament Comunitari: 670451346.

 

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.