Elements

Quadre de fons

Consulta el fons que conserva l'Arxiu Municipal.

Relació de tots els fons que conserva l´Arxiu municipal de Figueres

FONS DE L´ADMINISTRACIÓ LOCAL
. Ajuntament de Figueres (1800- 2009)
. Mancomunitat de municipis de l´Empordà (1920-1922)


FONS DE L´ADMINISTRACIÓ DE L´ESTAT
. Subdelegació de policia del Districte de Figueres (1824-1850)
. Subdelegació de la Fiscalía de la Vivienda de Figueras (1939-1959)
. Jefatura local de Protecció Civil de Figueres (1941-1982)


FONS DE L´ADMINISTRACIÓ REIAL I SENYORIAL
. Alcalde Major de Figueres (1800-1828)
. Junta del Corregiment de Figueres i Girona (1808-1814)


FONS JUDICIALS
. Jutjat de Pau del Cantó de l´Est de Figueres (1810-1814)
. Jutjat de Pau de Figueres (1814-1855)
. Comissió arbitral per a la solució dels conflictes per contractes de conreu del districte de Figueres (1933-1936)


FONS D´INSTITUCIONS
. Delegació local del Patronat Central de Nostra Senyora de la Mercè per a la redempció de penes pel treball (1942-1953)


FONS D´ASSOCIACIONS I FUNDACIONS
. Fundació Clerch i Nicolau (1894-1933)
. Agrupació d´Antics Cantors de l´Escolania Parroquial de Figueres (1930-1972)
. Delegació local de la “Hermandad de Cautivos por España” (1939-1965)

FONS PERSONALS
. Josep M. Albert Arnau (1930-1970)
. Camil·la Lloret Gironell (1913-1998)
. Josep Puig Pujades (1937-1948)


COL·LECCIONS
. Manuscrits i documents solts (s. XVIII-XX)
. Cartells (s. XX- 2015)
. Impresos menors (s. XX- 2015)
. Imatges (s. XIX- 2009)
. Hemeroteca (s. XX- 2015)
. Biblioteca Auxiliar (s. XIX- 2015)

Imatges

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.