Elements

Revista de Figueres

17600 Revista de Figueres és la nova publicació municipal, de periodicitat trimestral i amb una paginació inicial de 24 pàgines. 

El seu objectiu és combinar el tractament en profunditat dels grans temes municipals amb les notícies de les actuacions generades en els darrers mesos per part de les diverses àrees de l'Ajuntament, informació de serveis i temes o reportatges de ciutat (efemèrides històriques, entrevistes a ciutadans, barris...). 

En aquesta primera edició, el tema d'obertura és un reportatge sobre l'impuls que es dóna al Pla del Centre Històric amb una inversió global de sis milions d'euros. Es tracta d'una revista informativa i, per tant, el tractament que es dóna als seus continguts és exclusivament de divulgació i explicació dels acords i de les actuacions generades des de l'Ajuntament de la ciutat. S'intenta cuidar de forma molt especial el grafisme i la fotografia. Com és habitual en aquest tipus de publicacions, hi ha un espai d'opinió reservat als grups municipals.

ISSUU

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.