Elements

Servei d´acollida i immigració

Objectius, professionals i tasques del servei

Objectius del servei

La intervenció i la col•laboració en l’atenció a les necessitats socials de les comunitats nouvingudes al municipi i orienta la seva actuació cap a la sensibilització, la prevenció i la resolució de conflictes en els diferents àmbits i espais de la ciutat (benestar social, convivència comunitària, educació i salut).

Professionals del servei

L’atenció en aquest servei la porten a terme dos professionals, la tècnica d’Immigració i l’agent d’Acollida.

Les principals tasques que es duem a terme

• Atendre i informar als ciutadans sobre els temes de competència municipal i d’estrangeria, i la consegüent derivació als diferents serveis i recursos existents, i a nivell específic, es dona suport als processos de recepció i d’acollida de les persones nouvingudes.

• Informar sobre l’accés als serveis bàsics de les persones que arriben a la ciutat i contribuir a sensibilitzar sobre la millora del nivell de formació.

• Elaboració de les propostes d’informes en matèria d’estrangeria dirigits al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
• Derivació dels usuaris al servei d’assessorament jurídic en matèria d’estrangeria.
• Realització d’intervencions de informació i d’assessorament tant a nivell individual, grupal i comunitari, amb coordinació amb altres professionals, serveis o entitats.

• Donar suport als diferents serveis municipals, realitzant tasques de mediació, acompanyament, traducció i interpretació lingüística.

• Assessorament i recolzament en la creació i el funcionament de les associacions vinculades amb la població d’origen immigrant.

• Organització i coordinació de les accions del Programa Integral d’acollida Municipal i altres actuacions de prevenció i sensibilització social.

• Informar i orientar sobre el Servei de Primera Acollida, així com l’obtenció del Certificat d’Acollida (Programa Integral d'Acollida PIA)

• Acompanyar les persones amb dificultats a nivell de comunicació lingüstica i o amb desconeixements del funcionament dels diferents serveis, tan a serveis municipals, com a altres serveis.

• Es col·labora de forma conjunta amb altres professionals en les intervencions socials que es presenten, tan a nivell individual, famíliar o grupal.

• Realitzar tasques de mediació, traducció i interpretació lingüística.

• L’Agent d’Acollida realitza altres funcions com a tècnic de serveis socials d'atenció primaria, concretament tècnic de primera acollida de serveis socials bàsics.

Contacta amb nosaltres

Servei d’Immigració i Diversitat

C/ Poeta Marquina, 5 baixos

17600 Figueres

Tel. 972674669

C.e.     cnoguera@figueres.org
            zrotbi@figueres.org

Newsletter


Subscriu-te al nostre newsletter.